ATROPOLA gostinstvo d.o.o.
Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana
Telefon: +386 41 555 885
E-pošta: restavracija.atropola@gmail.com